دوستان عزیز از طریق راه‌های زیر می‌توانید با پشتیبانی در ارتباط باشید.

ساعت پاسخگویی از ساعت ۱۰ الی ۲۰


شمـاره تمـاس:

۰۹۳۹۸۹۲۲۶۹۲


پشتیبـانی تلـگرام:

بر روی این آیدی کلیک کنید: @drdars_support


پشتیبـانی ایتـا:

بر روی این آیدی کلیک کنید: @drdars_support


پشتیبـانی شـاد:

آیدی را در شاد وارد کنید: @drdars_support


پشتیبـانی واتسـاپ:

شماره را در واتساپ وارد کنید: ۰۹۳۹۸۹۲۲۶۹۲


شمـاره تلـفن ثابـت:

۰۷۱۵۳۸۸۳۲۹۵


آدرس: استان فارس، شهرستان بختگان، روستا جهان آباد، خیابان امام علی، کوچه علی مراد زارع