دوستان عزیز از طریق راه‌های زیر می‌توانید با پشتیبانی در ارتباط باشید.

ساعت پاسخگویی از ساعت 10 الی 20


شمـاره تمـاس:

09398922692


پشتیبـانی تلـگرام:

بر روی این آیدی کلیک کنید: @drdars_support


پشتیبـانی ایتـا:

بر روی این آیدی کلیک کنید: @drdars_support


پشتیبـانی شـاد:

آیدی را در شاد وارد کنید: @drdars_support


پشتیبـانی واتسـاپ:

شماره را در واتساپ وارد کنید: 09398922692


شمـاره تلـفن ثابـت:

07153883295


آدرس: استان فارس، شهرستان بختگان، روستا جهان آباد، خیابان امام علی، کوچه علی مراد زارع